Recognition of Excellent Foreign Construction Worker

Award para sa Paglikha ng Kinabukasan ng Konstruksiyon kasama ang Dayuhang Yamang-Tao

Ang Ministri ng Lupa, Imprastraktura, Transportasyon at Turismo ay nagsimula ng bagong “Parangal para sa Paglikha ng Kinabukasan ng Konstruksiyon kasama ang Dayuhang Human Resources (Award ng Minister ng Lupa, Imprastraktura, Transportasyon at Turismo) ngayong taon, para sa mga dayuhang bihasang manggagawa sa konstruksiyon at para sa mga kompanyang nakikibahagi sa pag-unlad ng dayuhang yamang-tao.
Ang nakaraang "Parangal sa Napakahusay na Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon" (Land Economy and Construction Industry Bureau Director's Award) ay isinama sa bagong parangal na ito.

 Paglikha ng Kinabukasan ng Konstruksiyon kasama ang Dayuhang Yamang-Tao” (Parangal ng Minister ng Lupa, Imprastraktura, Transportasyon at Turismo)

Ang award na ito ay para kilalanin ang mga dayuhang bihasang manggagawa na naglalayong gumanap ng nangungunang papel sa mga lugar ng konstruksiyon, mga kompanyang nakikibahagi sa pagpapaunlad ng kasanayan at pagpapabuti ng kondisyon sa pagtatrabaho ng mga dayuhang yamang-tao, at mga kumpanyang nagsasaliksik ng mga bagong negosyo na nasimulan sa pamamagitan ng paglahok ng mga dayuhang yamang-tao, na may layunin ng pagkamit ng isang simbiyotikong lipunan kasama ang mga dayuhang bihasang manggagawa.

[Kategorya ng Dayuhang Bihasang Manggagawa sa Kostruksiyon]
Award para sa Napakahusay na Dayuhang Bihasang Manggagawa sa Kostruksiyon:

Para sa mga dayuhang bihasang manggagawa na may resident status ng Specified Skilled Worker, na gumagawa ng kapansin-pansing pagsisikap para sa pagkuha ng mga kasanayan sa konstruksiyon at mga kasanayan sa komunikasyon at naglalayong gumanap ng isang nangungunang papel sa mga lugar ng konstruksiyon.


[Kategorya ng Kompanya/Organisasyon]
Award para sa Pag-unlad ng Kasanayan para sa Dayuhang Yamang-Tao:

Para sa mga kompanyang gumagawa ng tuluy-tuloy at epektibong pagsisikap sa pagpapaunlad ng kasanayan at pagpapabuti ng kapaligiran sa pagtatrabaho para sa mga dayuhang yamang-tao sa isang kapansin-pansing paraan.

Award sa Paggalugad ng Negosyo:
Para sa mga kompanyang naggalugad ng mga bagong negosyo na nasimulan sa paglahok ng mga dayuhang yamang-tao.