Recognition of Excellent Foreign Construction Worker

KHEN THƯỞNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC NGÀNH XÂY DỰNG

Từ năm tài chính này, chúng tôi cũng đã mở rộng đối tượng của "Giải thưởng Người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng (Giải thưởng của Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng và Bất động sản của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch)" cho các công ty, đổi tên thành "Giải thưởng kiến tạo tương lai ngành xây dựng với nguồn nhân lực nước ngoài (Giải thưởng của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch).", và sẽ thực hiện theo một diện mạo mới.

Khen thưởng cho những kỹ thuật viên người nước ngoài đóng vai trò chỉ đạo tại các công trường xây dựng, cho các công ty đã nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực nước ngoài và cải thiện các chế độ đãi ngộ, và cho các công ty phát triển hoạt động kinh doanh mới thông qua tiếp xúc với nguồn nhân lực nước ngoài, hướng tới việc thực hiện một xã hội cộng sinh với nguồn nhân lực nước ngoài.

 "Hạng mục Kỹ thuật viên ngành xây dựng người nước ngoài"
 Giải thưởng Kỹ thuật viên ngành xây dựng người nước ngoài xuất sắc
   Những kỹ thuật viên người nước ngoài ở chế độ kỹ năng đặc định, nổi bật với những nỗ lực để có được kỹ năng xây dựng và kỹ năng giao tiếp, và đóng vai trò chỉ đạo tại các công trình xây dựng

  "Hạng mục Công ty/Đoàn thể tiếp nhận"

  Giải thưởng đào tạo nguồn nhân lực nước ngoài
     Các công ty nổi bật với những nỗ lực liên tục và hiệu quả liên quan đến phát triển nguồn nhân lực nước ngoài và cải thiện môi trường làm việc

    Giải thưởng phát triển hoạt động kinh doanh
    Các công ty đang phát triển hoạt động kinh doanh mới thông qua tiếp xúc với nguồn nhân lực nước ngoài

LỄ KHEN THƯỞNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2021

5 cá nhân xuất sắc nhận "Giải thưởng Người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2021" (Giải thưởng của Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng và Bất động sản) đã được quyết định.

Xem chi tiết

LỄ KHEN THƯỞNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2020

5 cá nhân xuất sắc nhận "Giải thưởng Người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2020" (Giải thưởng của Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng và Bất động sản) đã được quyết định.

Xem chi tiết

LỄ KHEN THƯỞNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2019

5 cá nhân xuất sắc cho "Giải thưởng Người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2019" (Giải thưởng của Cục Xây dựng và Đất đai) đã được quyết định.

Xem chi tiết

Lễ Khen Thưởng Người Lao Động Nước Ngoài Xuất Sắc Ngành Xây Dựng Năm 2018

Tại buổi lễ, ông Eijiro Suzuki, Ủy viên hội đồng quản trị Cục Xây Dựng・Đất Đai, Phó Bí thư Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đã trao bằng khen cho 6 cá nhân xuất sắc.

Xem chi tiết

Lễ Khen Thưởng Người Lao Động Nước Ngoài Xuất Sắc Ngành Xây Dựng Năm 2017

Tại buổi lễ, ông Eijiro Suzuki, Trưởng ban ủy viên hội đồng quản trị, Phó Bí thư Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đã trao bằng khen cho 5 cá nhân xuất sắc.

Xem chi tiết