Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Hotline Konsultasyon sa Tagalog

Ang konsultasyon sa telepono, FAX, o e-mail mula sa mga dayuhang manggagawa sa konstruksiyon ay sasagutin sa inyong katutubong wika.

E-mail: hotline@fits.or.jp
FAX Number: 03-6206-8889

  • Paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang dayuhang may kasanayan sa konstruksiyon ay makapagtrabaho at makapamuhay ng komportable

    Paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang dayuhang may kasanayan sa konstruksiyon ay makapagtrabaho at makapamuhay ng komportable

Tungkol sa Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi ng Kasanayan at Kaalaman sa Konstruksiyon

Ang tungkulin ng FITS ay ang lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga dayuhang may kasanayan ay makapagtrabaho at makapamuhay ng komportable.

 

Hindi na bihira na makakita ng isang Hapon at dayuhang bihasang manggagawa na magkatabing nagtatrabaho sa lugar ng konstruksiyon.
Mula noong 2015, bilang ahensyang nangangasiwa sa pagsulong ng sistema ng Programa sa Pagtanggap sa Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon, kami ay kumikilos upang matiyak ang wastong pagtanggap sa mga dayuhang manggagawa sa konstruksiyon.

 

Bilang karagdagan, nang sinimulan ang bisa ng paninirahan na “Manggagawang may Tiyak na Kasanayan”, ang FITS ay naging “ahensya na nangangasiwa sa wastong pagtatrabaho” upang maseguro ang wastong kapaligiran ng pagtatrabaho ng dayuhang may tiyak na kasanayan.
Kami ay susuporta sa mga kompanyang tumatanggap sa mga dayuhang may kasanayan upang maisagawa ang pagtanggap at pagtuturo sa kanila, nang sa gayon ay makatuon sila sa kanilang trabaho ng mapayapa.