Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Pahayag

May 1, 2021
Dec 13, 2019
Sinimulan na ang aplikasyon sa paglahok para sa Parangal sa Napakahusay na Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon 2019
Mar 8, 2019
Na-upload na ang estado ng seremonya ng Parangal para sa Napakahusay na Dayuhang Manggagawa 2018
Feb 25, 2019
Napili na ang mga tatanggap ng Parangal para sa Napakahusay na Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon 2018
Nov 26, 2018
Sinimulan na ang aplikasyon sa paglahok para sa Parangal sa Napakahusay na Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon 2018.