Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Đường dây nóng tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa

Tiếp nhận tư vấn và giải đáp thắc mắc từ người lao động ngước ngoài trong ngành xây dựng bằng tiếng mẹ đẻ qua điện thoại, thư điện tử, FAX.

Mail: hotline@fits.or.jp
Số FAX: :03-6206-8889

  • Tạo nên môi trường làm việc và môi trường sống thoải mái cho người lao động ngành xây dựng người nước ngoài

    Tạo nên môi trường làm việc và môi trường sống thoải mái cho người lao động ngành xây dựng người nước ngoài

Giới thiệu về Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Xây Dựng Quốc Tế (FITS)

Vai trò của chúng tôi (FITS) là tạo nên môi trường làm việc và môi trường sống thoải mái cho người lao động nước ngoài.

Việc người lao động nước ngoài và người Nhật cùng làm việc cùng nhau tại công trường đã không còn là một cảnh tượng hiếm hoi nữa.
Từ năm 2015, với tư cách là Cơ quan thực hiện dự án thúc đẩy phát triển Chương trình tiếp nhận lao động người nước ngoài trong ngành xây dựng, chúng tôi đã và đang nỗ lực phấn đấu để đảm bảo sự tiếp nhận phù hợp cho người lao động nước ngoài ngành xây dựng.

Ngoài ra, khi tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” được ban hành, FITS trở thành “tổ chức giám sát việc làm phù hợp” chịu trách nhiệm bảo đảm môi trường làm việc phù hợp cho người nước ngoài tư cách kỹ năng đặc định. Để người lao động nước ngoài yên tâm làm việc, chúng tôi đã và đang nỗ lực phấn đấu hỗ trợ việc tiếp nhận và đào tạo cho người lao động nước ngoài.