Recognition of Excellent Foreign Construction Worker 2019

LỄ KHEN THƯỞNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2019

5 cá nhân xuất sắc cho "Giải thưởng Người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2019" (Giải thưởng của Cục Xây dựng và Đất đai) đã được quyết định.

【Danh sách người được khen thưởng】

Họ tên Tư cách lưu trú Quốc tịch Công việc Công ty tiếp nhận
(Địa chỉ trụ sở chính)
Nghiệp đoàn quản lý
Ông VŨ VĂN TRỌNG Hoạt động đặc biệt Việt Nam Hoàn thiện nội thất Công ty Ueno no Mori Consulting
(Saitama)
Nghiệp đoàn Kanto Staff
Ông SHI DING YI Hoạt động đặc biệt Trung Quốc Thợ mộc Công ty MHC Lumber
(Aichi)
Nghiệp đoàn Eco Product
Ông LƯU VĂN CHIẾN Kỹ năng đặc định Việt Nam Hoàn thiện nội thất Công ty KI-STAR REAL ESTATE
(Saitama)
-
Ông ZHAI ZHI GOU Kỹ năng đặc định Trung Quốc Hoàn thiện nội thất Công ty Tokyo Shimura
(Chiba)
-
Ông ĐẶNG HOÀI SƠN Hoạt động đặc biệt Việt Nam Gia công cốt thép Công ty Tobita Tekkin
(Saitama)
Nghiệp đoàn Japan Reinforcement Contractor

(Sắp xếp theo thứ tự 50 âm tiếng Nhật của tên công ty tiếp nhận)

Thông cáo báo chí Bộ MLIT tại đây

Chúng tôi đã bắt đầu tuyển chọn cho Giải thưởng người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2019

  Kể từ khi bắt đầu “Dự án tiếp nhận người lao động ngành xây dựng người nước ngoài” vào năm 2015, tính đến thời điểm cuối tháng 8 năm 2019, khoảng 5.300 người lao động ngành xây dựng người nước ngoài vừa phấn đấu nâng cao kỹ năng của bản thân, vừa cùng với các kỹ sư người Nhật nỗ lực trong các dự án xây dựng tại các công trình xây dựng trên toàn quốc. Thêm vào đó, từ tháng 4 năm nay, chúng tôi đã bắt đầu tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài với tư cách lưu trú mới là “Kỹ Năng Đặc Định”.

Do vậy, năm nay Bộ Đất Đai・Cơ Sở Hạ Tầng・Giao Thông Vận Tải và Du Lịch Nhật Bản (gọi tắt là Bộ MLIT) cũng thực hiện ”Khen thưởng người lao động nước ngoài xuất sắc trong ngành xây dựng (do Trưởng Cục Xây dựng・Đất đai của Bộ MLIT trao tặng)”, giải thưởng này được thành lập từ 2 năm trước. Qua việc biểu dương các cá nhân có sự nỗ lực tiếp thu kỹ năng xây dựng・kỹ năng giao tiếp trong dự án tiếp nhận người lao động ngành xây dựng người nước ngoài và tư cách lao động mới “Kỹ Năng Đặc Định”, chúng tôi luôn ủng hộ cho việc học hỏi và nỗ lực từng ngày để nâng cao kỹ năng của người lao động nước ngoài ngành xây dựng.

NỘI DUNG TUYỂN CHỌN Tại đây
ĐƠN ỨNG TUYỂN Tại đây