About FITS

Tổng quan về FITS

*Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction(Gọi tắc:FITS)

Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Xây Dựng Quốc Tế (FITS)

 Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Xây Dựng Quốc Tế (FITS) là một tổ chức được thành lập với mục đích thực hiện các công tác hỗ trợ cần thiết cho Chương trình tiếp nhận và đào tạo nhân lực từ các quốc gia đến Nhật để học tập và thực hành các kỹ thuật・kỹ năng・kiến thức trong ngành xây dựng, được tiến hành một cách đúng đắn và phù hợp.

  Từ tháng 3 năm 2015, nhận được sự ủy thác từ Bộ MLIT (Bộ Đất Đai, Cơ Sở Hạ Tầng, Giao Thông Vận Tải và Du Lịch Quốc Gia Nhật Bản), với tư cách là Cơ quan thực hiện dự án thúc đẩy phát triển Chương trình tiếp nhận lao động người nước ngoài trong ngành xây dựng, chúng tôi đã và đang nỗ lực phấn đấu để hoạt động đặc cách ngành xây dựng được thực hiện suôn sẻ và đúng theo quy định. Ngoài công việc chính là tiến hành kiểm tra giám sát định kỳ các nghiệp đoàn quản lý và các công ty xây dựng đang tiếp nhận người lao động nước ngoài; chúng tôi còn thiết lập “Đường dây nóng tư vấn FITS Hotline”, tiếp nhận tư vấn qua điện thoại với người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng bằng ngôn ngữ bản địa.

  Khi chương trình “Kỹ Năng Đặc Định” được ban hành, FITS được Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch ủy thác trách nhiệm đảm bảo môi trường làm việc phù hợp cho Người nước ngoài với tư cách Kỹ năng đặc định số 1, và là “Tổ chức giám sát việc làm phù hợp” dựa trên các thông báo liên quan đến kỹ năng đặc định trong ngành xây dựng.

  Với những kinh nghiệm tích lũy được, FITS sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động có tay nghề người nước ngoài để họ có thể tập trung vào công việc và nổ lực cải thiện kỹ năng mà không phải lo lắng về điều kiện làm việc và cuộc sống.


 • Ngày thành lập
  • Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Địa chỉ
  • Ishikawa LK Building, 1-9-9 Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0044
  • TEL:03-6206-8877  FAX:03-6206-8889

 • Nội dung công việc
  • Tư vấn, hướng dẫn liên quan đến việc thúc đẩy Chương trình tiếp nhận nguồn nhân lực có tay nghề người nước ngoài tiến hành một cách đúng đắn.
  • Thu thập・cung cấp thông tin, và thực hiện công tác hỗ trợ trong việc tiếp nhận và phái cử nguồn nhân lực có tay nghề người nước ngoài đúng theo quy định.
  • Hỗ trợ để nguồn nhân lực có tay nghề người nước ngoài có thể tiếp thu các kiến thức・kỹ năng・kỹ thuật.
  • Tư vấn, hướng dẫn các nội dung về sức khỏe・an toàn vệ sinh lao động・tuyển dụng nguồn nhân lực có tay nghề người nước ngoài bằng ngôn ngữ bản địa.
  • Triển khai các buổi hội thảo・đào tạo liên quan đến việc tiếp nhận và bồi dưỡng nguồn nhân lực có tay nghề người nước ngoài.
  • Truyền đạt và thông tin rộng rãi về việc tiếp nhận・bồi dưỡng nguồn nhân lực có tay nghề người nước ngoài.
  • Thực hiện đào tạo, kiểm tra kỹ năng tại nước sở tại liên quan đến nguồn nhân lực có tay nghề người nước ngoài.

 • Các nhà thành lập
  • Công ty cổ phần KOYO HOLDINGS
  • Công ty cổ phần OBAYASHI CORPORATION
  • Công ty cổ phần xây dựng KAJIMA CORPORATION
  • Công ty cổ phần xây dựng SHIMIZU CORPORATION
  • Công ty cổ phần xây dựng TAISEI CORPORATION
  • Công ty cổ phần TAKENAKA CORPORATION
  • Công ty cổ phần EAST JAPAN CONSTRUCTION SURETY CO., LTD
  • Công ty cổ phần WEST JAPAN CONSTRUCTION SURETY CO., LTD
  • Công ty cổ phần xây dựng HOKKAIDO CONSTRUCTION CO., LTD

Địa chỉ・Liên hệ

Tổ chức Phát Triển Kỹ Năng Xây Dựng Quốc Tế(FITS)
Ishikawa LK Building, 1-9-9 Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0044
TEL:03-6206-8877 FAX:03-6206-8889