Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Kiểm Tra Giám Sát Định Kỳ

  Nối tiếp việc tiếp nhận người lao động xây dựng nước ngoài theo “Dự án tiếp nhận người lao động ngành xây dựng người nước ngoài”, chúng tôi sẽ tiếp tục nổ lực thực hiện các chuyến kiểm tra giám sát định kỳ với tư cách là “Tổ chức giám sát việc làm phù hợp”để giúp cho người lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài ngành xây dựng được tiếp nhận một cách phù hợp.

  Cùng với việc kiểm tra thực hiện tiến hành tiếp nhận phù hợp người nước ngoài tư cách kỹ năng đặc định, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp chưa quen việc tiếp nhận người nước ngoài, các doanh nghiệp cần hỗ trợ giải thích hoặc tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa.