Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Tổ chức chúng tôi (FITS) sẽ thực hiện Cool Biz ※ từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 9 và những ngày hè sau tháng 10.
Trong thời gian thực hiện, chúng tôi khuyến khích nhân viên đi làm không mặc áo khoác, không đeo cà vạt và quần áo gọn nhẹ. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người.


※Cool Biz・・・
Thuật ngữ chung cho chiến dịch, để nhiệt độ phòng 28°C, quần áo gọn nhẹ như không mặc áo khoác, không đeo cà vạt, mặc áo ngắn tay, cổ áo mở và tiết kiệm điện như bớt đèn...

 

CoolBiz.png