Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Đường dây nóng tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa


FITS (Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Xây Dựng Quốc Tế) thiết lập "Đường dây nóng tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa", tiếp nhận tư vấn từ người lao động nước ngoài ngành xây dựng bằng ngôn ngữ bảng địa qua điện thoại, qua FAX hoặc qua e-mail.

Ngày và thời gian tư vấn qua điện thoại:

TIẾNG VIỆT

Ngày tư vấn:Thứ Hai, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
Thời gian : Từ 10:00 đến 18:00 (trừ thời gian nghỉ trưa từ 13:00 đến 14:00)
Số điện thoại:0120-303-862

TIẾNG TRUNG

Ngày tư vấn:Thứ Hai, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
Thời gian : Từ 10:00 đến 18:00 (trừ thời gian nghỉ trưa từ 13:00 đến 14:00)
Số điện thoại:0120-303-861

TIẾNG INDONESIA

Ngày tư vấn:Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
Thời gian : Từ 10:00 đến 18:00 (trừ thời gian nghỉ trưa từ 13:00 đến 14:00)
Số điện thoại:0120-303-863

TIẾNG PHILIPPIN VÀ TIẾNG ANH

Ngày tư vấn:Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
Thời gian : Từ 10:00 đến 18:00 (trừ thời gian nghỉ trưa từ 13:00 đến 14:00)
Số điện thoại:0120-303-864

TIẾP NHẬN TƯ VẤN QUA FAX HOẶC E-MAIL

FAX:03-6206-8889

E-mail:hotline@fits.or.jp