Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

KHEN THƯỞNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC NGÀNH XÂY DỰNG

Giải thưởng kiến tạo tương lai ngành xây dựng với nguồn nhân lực nước ngoài

Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm ứng viên cho Giải thưởng kiến tạo tương lai ngành xây dựng với nguồn nhân lực nước ngoài năm tài chính 2023

Từ năm tài chính này, chúng tôi cũng đã mở rộng đối tượng của "Giải thưởng Người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng (Giải thưởng của Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng và Bất động sản của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch)" cho các công ty, đổi tên thành "Giải thưởng kiến tạo tương lai ngành xây dựng với nguồn nhân lực nước ngoài (Giải thưởng của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch).", và sẽ thực hiện theo một diện mạo mới.

Khen thưởng cho những kỹ thuật viên người nước ngoài đóng vai trò chỉ đạo tại các công trường xây dựng, cho các công ty đã nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực nước ngoài và cải thiện các chế độ đãi ngộ, và cho các công ty phát triển hoạt động kinh doanh mới thông qua tiếp xúc với nguồn nhân lực nước ngoài, hướng tới việc thực hiện một xã hội cộng sinh với nguồn nhân lực nước ngoài.

 "Hạng mục Kỹ thuật viên ngành xây dựng người nước ngoài"
 Giải thưởng Kỹ thuật viên ngành xây dựng người nước ngoài xuất sắc
   Những kỹ thuật viên người nước ngoài ở chế độ kỹ năng đặc định, nổi bật với những nỗ lực để có được kỹ năng xây dựng và kỹ năng giao tiếp, và đóng vai trò chỉ đạo tại các công trình xây dựng

  "Hạng mục Công ty/Đoàn thể tiếp nhận"

  Giải thưởng đào tạo nguồn nhân lực nước ngoài
     Các công ty nổi bật với những nỗ lực liên tục và hiệu quả liên quan đến phát triển nguồn nhân lực nước ngoài và cải thiện môi trường làm việc

    Giải thưởng phát triển hoạt động kinh doanh
    Các công ty đang phát triển hoạt động kinh doanh mới thông qua tiếp xúc với nguồn nhân lực nước ngoài

LỄ KHEN THƯỞNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2021

5 cá nhân xuất sắc nhận "Giải thưởng Người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2021" (Giải thưởng của Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng và Bất động sản) đã được quyết định.

【Danh sách người được khen thưởng】

Họ tên

Tư cách

lưu trú

Quốc tịch

Công việc

Công ty tiếp nhận

(Địa chỉ trụ sở chính)

Ông WENG FEI

Kỹ năng

Đặc định

Trung Quốc

Bơm bê tông

Công ty Concrete Pump

Gifu

Ông SORN SINAT

Kỹ năng

Đặc định

Campuchia

Thi công máy móc xây dựng

Công ty Okakousan

Mie

Ông SOE KHANT MAW

Kỹ năng

Đặc định

Myanmar

Dán giấy tường

Công ty Kanefuji

Tokyo

Ông ZHANG LEI

Kỹ năng

Đặc định

Trung Quốc

Xây trát

Công ty Hikosaka

Aichi

Ông PHẠM DUY HÙNG

Kỹ năng

Đặc định

Việt Nam

Gia công cốt thép

Công ty Horie Tekkin KougyouIbaraki


Sắp xếp theo thứ tự 50 âm tiếng Nhật của người nhận giải

Thông cáo báo chí của bộ MLIT Tại đây

Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm ứng viên cho Lễ khen thưởng người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2021

     Kể từ khi bắt đầu “Dự án tiếp nhận người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng” vào năm 2015, tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2021, đã có khoảng 2,714 người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng và 3,745 người nước ngoài kỹ năng đặc định (từ tháng 4 năm 2019 đã bắt đầu việc tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài với tư cách lưu trú mới "Kỹ năng đặc định") vừa phấn đấu nâng cao kỹ năng bản thân, vừa nỗ lực làm việc với các kỹ sư người Nhật trong dự án xây dựng tại các công trình trên cả nước.

    Năm nay Bộ Đất Đai・Cơ Sở Hạ Tầng・Giao Thông Vận Tải và Du Lịch Nhật Bản (gọi tắt là Bộ MLIT) cũng tiếp tục thực hiện “Khen thưởng người lao động nước ngoài xuất sắc trong ngành xây dựng” (Giải thưởng của Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng và Bất động sản của Bộ MILT trao tặng). Trong số những người nước ngoài có quá trình làm việc tại Nhật theo dự án tiếp nhận người nước ngoài ngành xây dựng và tư cách lưu trú mới "Kỹ năng đặc định", chúng tôi sẽ biểu dương khen thưởng những cá nhân xuất sắc, nổi trội trong việc tiếp thu kỹ năng xây dựng・kỹ năng giao tiếp, nhằm cổ vũ cho việc học hỏi và nỗ lực không ngừng để nâng cao kỹ năng của người lao động nước ngoài ngành xây dựng.

HƯỚNG DẪN TUYỂN CHỌN Tại đây

LỄ KHEN THƯỞNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2020

5 cá nhân xuất sắc nhận "Giải thưởng Người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2020" (Giải thưởng của Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng và Bất động sản) đã được quyết định.

【Danh sách người được khen thưởng】

Họ tên

Tư cách

lưu trú

Quốc tịch

Công việc

Công ty tiếp nhận

(Địa chỉ trụ sở chính)

Nghiệp đoàn quản lý

Ông MOON AUNG

Kỹ năng

Đặc định

Myanma

Thi công máy móc xây dựng

Công ty Ecowork

Shizuoka

Ông THÂN VĂN HOÀNG

Hoạt động đặc biệt

Việt Nam

Hàn

Công ty Okasan Kogyo

(Osaka)

Ngiêp đoàn IIS

Ông HOÀNG MẠNH HÙNG

Kỹ năng

Đặc định

Việt Nam

Giàn giáo

Công ty Satou

Kensestu-KanriHokaido

Ông ĐẶNG VĂN KIÊN

Hoạt động đặc biệt

Việt Nam

Xây trát

Công ty Nitta Kogyo

Tokyo

Ngiệp đoàn TIC

Ông NGUYỄN MẠNH DƯƠNG

Kỹ năng

Đặc định

Việt Nam

Gia công cốt thép

Công ty Mashiko Tekkin KogyoIbaraki


Sắp xếp theo thứ tự 50 âm tiếng Nhật của tên công ty tiếp nhận

Thông cáo báo chí Bộ MLIT Tại đây

Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm ứng viên cho Lễ khen thưởng người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2020

Kể từ khi bắt đầu “Dự án tiếp nhận người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng” vào năm 2015, tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2020, đã có khoảng 4,534 người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng và 642 người nước ngoài kỹ năng đặc định (từ tháng 4 năm 2019 đã bắt đầu việc tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài với tư cách lưu trú mới "Kỹ năng đặc định") vừa phấn đấu nâng cao kỹ năng bản thân, vừa nỗ lực làm việc với các kỹ sư người Nhật trong dự án xây dựng tại các công trình trên cả nước.

 Năm nay Bộ Đất Đai・Cơ Sở Hạ Tầng・Giao Thông Vận Tải và Du Lịch Nhật Bản (gọi tắt là Bộ MLIT) cũng tiếp tục thực hiện “Khen thưởng người lao động nước ngoài xuất sắc trong ngành xây dựng” (Giải thưởng của Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng và Bất động sản của Bộ MILT trao tặng). Trong số những người nước ngoài có quá trình làm việc tại Nhật theo dự án tiếp nhận người nước ngoài ngành xây dựng và tư cách lưu trú mới "Kỹ năng đặc định", chúng tôi sẽ biểu dương khen thưởng những cá nhân xuất sắc, nổi trội trong việc tiếp thu kỹ năng xây dựng・kỹ năng giao tiếp, nhằm cổ vũ cho việc học hỏi và nỗ lực không ngừng để nâng cao kỹ năng của người lao động nước ngoài ngành xây dựng.

HƯỚNG DẪN TUYỂN CHỌN Tại đây

LỄ KHEN THƯỞNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2019

5 cá nhân xuất sắc cho "Giải thưởng Người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2019" (Giải thưởng của Cục Xây dựng và Đất đai) đã được quyết định.

【Danh sách người được khen thưởng】

Họ tên

Tư cách

lưu trú

Quốc tịch Công việc

Công ty tiếp nhận

(Địa chỉ trụ sở chính)

Nghiệp đoàn quản lý
Ông VŨ VĂN TRỌNG

Hoạt động

đặc biệt

Việt Nam

Hoàn thiện

nội thất

Công ty Ueno no Mori Consulting(Saitama)

Nghiệp đoàn Kanto Staff
Ông SHI DING YI

Hoạt động

đặc biệt

Trung Quốc Thợ mộc Công ty MHC Lumber(Aichi) Nghiệp đoàn Eco Product
Ông LƯU VĂN CHIẾN

Kỹ năng

đặc định

Việt Nam

Hoàn thiện

nội thất

Công ty KI-STAR REAL ESTATE (Saitama)  
Ông ZHAI ZHI GOU

Kỹ năng

đặc định

Trung Quốc

Hoàn thiện

nội thất

Công ty Tokyo Shimura

(Chiba)

 
Ông ĐẶNG HOÀI SƠN

Hoạt động

đặc biệt

Việt Nam

Gia công

cốt thép

Công ty Tobita Tekkin

(Saitama)

Nghiệp đoàn Japan Reinforcement Contractor


Sắp xếp theo thứ tự 50 âm tiếng Nhật của tên công ty tiếp nhận

Thông cáo báo chí Bộ MLIT tại đây

 

Chúng tôi đã bắt đầu tuyển chọn cho Giải thưởng người lao động nước ngoài xuất sắc ngành xây dựng năm 2019

Kể từ khi bắt đầu “Dự án tiếp nhận người lao động ngành xây dựng người nước ngoài” vào năm 2015, tính đến thời điểm cuối tháng 8 năm 2019, khoảng 5.300 người lao động ngành xây dựng người nước ngoài vừa phấn đấu nâng cao kỹ năng của bản thân, vừa cùng với các kỹ sư người Nhật nỗ lực trong các dự án xây dựng tại các công trình xây dựng trên toàn quốc. Thêm vào đó, t tháng 4 năm nay, chúng tôi đã bắt đầu tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài với tư cách lưu trú mới là “Kỹ Năng Đặc Định”.

Do vậy, năm nay Bộ Đất ĐaiCơ Sở Hạ TầngGiao Thông Vận Tải và Du Lịch Nhật Bản (gọi tắt là Bộ MLIT) cũng thực hiện ”Khen thưởng người lao động nước ngoài xuất sắc trong ngành xây dựng (do Trưởng Cục Xây dựngĐất đai của Bộ MLIT trao tặng)”, giải thưởng này được thành lập từ 2 năm trước. Qua việc biểu dương các cá nhân có sự nỗ lực tiếp thu kỹ năng xây dựngkỹ năng giao tiếp trong dự án tiếp nhận người lao động ngành xây dựng người nước ngoài và tư cách lao động mới “Kỹ Năng Đặc Định”, chúng tôi luôn ủng hộ cho việc học hỏi và nỗ lực từng ngày để nâng cao kỹ năng của người lao động nước ngoài ngành xây dựng.

NỘI DUNG TUYỂN CHỌN Tại đây
ĐƠN ỨNG TUYỂN Tại đây

Lễ Khen Thưởng Người Lao Động Nước Ngoài Xuất Sắc Ngành Xây Dựng Năm 2018

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2019 (Thứ Hai), tại Kasumigaseki Knowledge Square Studio đã tiến hành nghi thức cho buổi lễ “Khen thưởng Người Lao Động Nước Ngoài Xuất Sắc Ngành Xây Dựng Năm 2018" (Giải thưởng của Cục Xây DựngĐất Đai) do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch tài trợ.

Tại buổi lễ, ông Eijiro Suzuki, Ủy viên hội đồng quản trị Cục Xây DựngĐất Đai, Phó Bí thư Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đã trao bằng khen cho 6 cá nhân xuất sắc.

20190304jusho.jpg


【Danh sách người được khen thưởng】

Họ tên Quốc tịch Công việc Công ty tiếp nhận
(Địa chỉ trụ sở chính)

Ông AMITEN MARTIN ABOL

Philippin Thi công máy móc xây dựng

Công ty IWATE MITAC
(Iwate)

Ông WANG FENGHE

Trung Quốc Hàn

Công ty Able Construction

(Kyoto)

Ông NGUYỄN VĂN LINH

Việt Nam

Hoàn thiện nội thất

Công ty KI-STAR REAL ESTATE
(Saitama)

Ông WENG FEI Trung Quốc

Bơm bê tông

Công ty Concrete Pump
(Gifu)

Ông WU XIAOJING Trung Quốc Xây trát

Công ty Hikosaka
(Aichi)

Ông GIÁP ĐỨC THẠCH Việt Nam Xây trát

Công ty Mochizuki Industries
(Shizuoka)


(Sắp xếp theo thứ tự 50 âm tiếng Nhật của tên công ty tiếp nhận)

【Bài phát biểu của người nhận giải】

Mr. AMITEN MARTIN ABOL
“Là một người lao động ngành xây dựng, tôi nỗ lực hết mình mỗi ngày và để đảm bảo an toàn cho mọi người, tôi cố gắng tìm hiểu về lối sống, văn hóa và ngôn ngữ của Nhật. Đối với tôi, kỹ thuật và kỹ năng thực sự chính là thích nghi với môi trường mới ở Nhật và làm cho nơi đây ngày càng tốt hơn. Tôi sẽ tiếp tục học tiếng Nhật để thu hẹp khoảng cách trong giao tiếp. Tôi vô cùng cảm ơn những kỹ thuật và kỹ năng mà tôi đã học được với tư cách là một nhân viên của công ty."

Mr. WANG FENGHE
“Tôi vô cùng cảm ơn môi trường làm việc, sự động viên và sự hướng dẫn từ nhiều người để có được giải thưởng này. Tôi sẽ trở lại đất nước như một người lao đông ngành xây dựng, và tôi sẽ tiếp tục cải tiến kỹ thuật hàn cao cấp đáp ứng yêu cầu chất lượng cao. Những gì tôi học được ở Nhật Bản không chỉ là kỹ năng hàn, mà còn là sự lịch sự, kỷ luật và lòng tốt. Giải thưởng này sẽ giống như một khởi đầu mới, giúp tôi có khát vọng cao trong mọi khía cạnh và làm việc chăm chỉ mỗi ngày.”

Mr. NGUYỄN VĂN LINH
“Tuy nội dung công việc rất khó và còn cả rào cản ngôn ngữ nhưng người Nhật trong công ty rất tốt bụng và mỗi ngày dạy tôi từng chút một về công việc, và chính nhờ sự giao tiếp đó mà tôi đã từng chút từng chút trưởng thành lên. Mỗi ngày, chúng tôi đều được người trong công ty hỗ trợ tận tình nên tôi càng muốn làm việc chăm chỉ hơn và cố gắng học tiếng Nhật thêm nữa.”

Mr. WENG FEI
“Tôi rất vui với công việc bơm bê tông trong 6 năm ở Nhật. Mặc dù đôi khi tôi đã bị nhầm lẫn bởi sự khác biệt trong tiếng Nhật và cách thi công tại công trình, nhưng năm 2018 tôi đã đậu kỳ thi tay nghề bậc 2, hiện tại tôi làm việc tại công trình với tư cách là tổ trưởng và hướng dẫn lại cho những người vào sau. Trong tương lai tôi muốn tiếp tục làm việc tại Nhật.”

Mr. WU XIAOJING
“Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến giám đốc và toàn bộ nhân viên trong công ty. Mọi người đã chăm sóc tôi như một gia đình trong 6 năm qua và mỗi ngày của tôi đều trải qua hết sức vui vẻ. Chính vì vậy, tôi rất yêu thích Nhật Bản, và Nhật Bản trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm hết sức không quên ý định ban đầu của mình. Sắp tới tôi muốn đưa gia đình mình sang du lịch tại Nhật.”

Mr. GIÁP ĐỨC THẠCH
“Để lấy được bằng lái xe ô tô, tôi đã đến một trường học lái ô tô trong hai tuần và đã thi đậu kỳ thi. Tôi đã rất hạnh phúc. Tất cả các kỳ thi đều bằng tiếng Nhật nên rất khó. Tuy nhiên, vì giờ tôi có thể lái xe nên có thể đóng góp nhiều hơn với tư cách là một nhân viên công ty, và trên hết, tôi rất vui khi các nhân viên tin cậy vào tôi. Trong 6 năm qua, đã có rất nhiều việc khó khăn, vất vả, vui vẻ, ... nhưng tôi nghĩ thật tuyệt vời khi đến Nhật Bản.”

Tờ bướm của buổi lễ "Khen Thưởng Người Lao Động Nước Ngoài Xuất Sắc Ngành Xây Dựng Năm 2018"

Lễ Khen Thưởng Người Lao Động Nước Ngoài Xuất Sắc Ngành Xây Dựng Năm 2017

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2018 (Thứ Hai), tại Kasumigaseki Knowledge Square Studio đã tiến hành nghi thức cho buổi lễ “Khen thưởng Người Lao Động Nước Ngoài Xuất Sắc Trong Ngành Xây Dựng" (Giải thưởng của Cục Xây dựng・Đất Đai) do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch tài trợ.

Tại buổi lễ, ông Eijiro Suzuki, Trưởng ban ủy viên hội đồng quản trị, Phó Bí thư Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đã trao bằng khen cho 5 cá nhân xuất sắc.

20180319jusho.jpg

【Danh sách người được khen thưởng】

Họ tên Quốc tịch Công việc Công ty tiếp nhận
(Nghiệp đoàn quản lý)
Ông YANG LIAN CHONG Trung Quốc Giàn giáo

KAMEDA GUMI CO., LTD.

(Kyoryo Gino Shinko Cooperative)

Ông AUJERO JOHN REY SOLIGUEN

Philippin Cốp pha ADVANCED TECHNOLOGY KOWA
(Kanto Tech Cooperative)
Ông WANG JIA XING Trung Quốc

Tấm thép
xây dựng

SHIMIZU BANKIN
(Tomishin International Business Cooperative)
Ông NGUYỄN TẤN QUỲNH Việt Nam

Cốp pha

MUKAI CORPORATION

(Fund for Construction Industry
Promotion)

Ông HOÀNG ĐÌNH HOÀNG Việt Nam Bơm bê tông YAMACON CO., LTD.
(World Peace Cooperative)

(Sắp xếp theo thứ tự 50 âm tiếng Nhật của tên công ty tiếp nhận)

【Bài phát biểu của người nhận giải】

Mr. YANG LIAN CHONG
“Tôi đã rất ngạc nhiên bởi kỹ thuật thi công và công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, và tôi cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ. Ở Nhật, tôi học được tinh thần làm việc nhóm, và tôi muốn vận dụng những kiến thức về công nghệ tiên tiến, tư tưởng làm việc và an toàn chất lượng đã học được ở Kameda Gumi để thể hiện năng lực xây dựng công trình không chỉ ở Nhật và Trung Quốc mà trên toàn thế giới.”

 Mr. AUJERO JOHN REY SOLIGUEN
“Tôi thực sự rất vui vì những nỗ lực tôi đã làm cho đến nay đã được công nhận. Ở Nhật, tôi vui không chỉ khi làm việc mà còn cả khi mọi người hào hứng trong các hoạt động hand bell. Mục tiêu của tôi 4 năm trước là kiếm tiền, nhưng bây giờ mục tiêu của tôi là truyền lại những gì mình đã làm được cho đến nay cho mọi người và trở thành một người hữu ích.”

Mr. WANG JIA XING
“Tôi thật sự rất biết ơn vì giải thưởng cao quý hôm nay. Từ khi đến Nhật đến nay, tôi đã cùng Giám đốc Shimizu làm việc suốt 5 năm qua. Mặc dù cũng có lúc công việc rất vất vả nhưng được làm việc tại Nhật là điều thật tuyệt vời”.

Mr. NGUYỄN TẤN QUỲNH
“Với những người nước ngoài lần đầu đến Nhật như chúng tôi, việc đến công trình và làm việc bằng một ngôn ngữ khác là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, tôi không từ bỏ mà vẫn tiếp tục học tiếng Nhật. Trong tương lai, tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực chăm chỉ làm việc như từ trước đến nay để có thể hòa hợp với mọi người cũng như có thể đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.”

Mr. HOÀNG ĐÌNH HOÀNG
"Với tôi, 3 điều sau đây là điều quan trọng trong công việc và cuộc sống của mình. Đầu tiên, trở thành một quản lý công trình. Việc này không những cần phải có kỹ năng mà còn phải biết tiếng Nhật. Thứ hai, trở thành một quản lý giỏi cho những thực tập sinh kỹ năng đang cùng làm việc. Thứ ba, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản và truyền tải văn hóa Việt Nam. Khi tôi trở về Việt Nam, tôi muốn truyền lại cho người ở Việt Nam về cách suy nghĩ và cách làm việc của người Nhật”

Tờ bướm của buổi lễ "Khen Thưởng Người Lao Động Nước Ngoài Xuất Sắc Ngành Xây Dựng Năm 2017"