Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Chương trình tiếp Nhận Người Lao Động Nước Ngoài Ngành Xây Dựng

Từ tháng 3 năm 2015, nhận được sự ủy thác từ Bộ MLIT (Bộ Đất Đai, Cơ Sở Hạ Tầng, Giao Thông Vận Tải và Du Lịch Quốc Gia Nhật Bản), với tư cách là Cơ quan thực hiện dự án thúc đẩy phát triển Chương trình tiếp nhận lao động người nước ngoài trong ngành xây dựng, chúng tôi đã và đang nỗ lực phấn đấu để hoạt động đặc biệt này được thực hiện suôn sẻ và đúng theo quy định. Ngoài việc thiết lập Đường dây nóng tư vấn, tiếp nhận tư vấn từ người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng bằng ngôn ngữ bản địa, chúng tôi còn tiến hành kiểm tra giám sát định kỳ các nghiệp đoàn quản lý và các công ty xây dựng đang tiếp nhận người lao động nước ngoài để hỗ trợ tiếp nhận phù hợp.

Đường Dây Nóng Bằng Ngôn Ngữ Bản Địa

FITS tiếp nhận tư vấn qua điện thoại từ người lao động nước ngoài ngành xây dựng bằng ngôn ngữ bảng địa.

Chi Tiết Tại Đây

Kiểm Tra Giám Sát Định Kỳ

Với vai trò là Cơ quan thực hiện dự án thúc đẩy phát triển Chương trình tiếp nhận lao động người nước ngoài ngành xây dựng, FITS thực hiện các chuyến kiểm tra giám sát định kỳ đến các công ty xây dựng tiếp nhận người lao động.

 

 

Chi Tiết Tại Đây

Hỗ Trợ Nâng Cao Kỹ Năng

Để nâng cao kỹ năng của người lao động nước ngoài ngành xây dựng tham gia "hoạt động đặc cách ngành xây dựng", chúng tôi hỗ trợ "dự thi", đào tạo giáo dục và cấp "giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lao động ngành xây dựng" thông qua nghiệp đoàn giám sát.

 

Kì Thi Kiểm Tra Tay Nghề Bậc 3     Giấy Chứng Nhận Hoàn Thành Chương Trình Lao Động  Hội Thảo Đào Tạo