Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Ang aming opisina (FITS) ay muling magpapatibay nang “Cool Biz” sa taong 2021 mula a-uno ng Mayo hanggang katapusan ng Setyembre at hanggang sa mga maiinit na araw nang Oktubre.

Sa panahon nang pagsasakatuparan, kami po ay nahihikayat na magtrabaho ng walang jacket, walang necktie at preskong kasuotan.

Maraming pong salamat sa pag-unawa at pakikipag kooperasyon.

Ang tinatawag na Cool Biz ay pangkalahatang tawag sa kampanyang pagtitipid sa kuryente sa tag-init gaya ng pagpapanatili ng temperaturang 28 centegrado, pagpatay nang hindi kailangang ilaw, pagsusuot nang maikling manggas, walang jacket at walang necktie o pagbukas nang butones ng kolar.

 

CoolBiz.png