Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Pagkonsulta sa FITS Hotline


Ang FITS (Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi ng Kasanayan at Kaalaman sa Konstruksiyon) ay nagbukas nang FITS Hotline upang sumagot sa sanggguni ng dahuyang manggagawa sa konstruksiyon sa kanilang sariling wika sa pamamagitan ng telepono, FAX o e-mail.

Araw at oras nang pagsangguni sa telepono

Salitang Tsino

Araw ng pagsangguni : Tuwing Linggo, Lunes at Huwebes  (maliban sa pista opisyal)
Mula 10:00~18:00 (maliban sa oras nang tanghalian mula 13:00~14:00 ng hapon)
Telepono:
0120-303-861

Salitang Bietnam

Araw ng pangsangguni : Tuwing Linggo, Lunes at Huwebes (maliban sa pista opisyal)
Mula 10:00~18:00 (maliban sa oras nang tanghalian mula 13:00~14:00 ng hapon)
Telepono:
0120-303-862

Salitang Indonesia

Araw ng pangsangguni : Tuwing Linggo at Huwebes (maliban sa pista opisyal)
Mula 10:00~18:00 (maliban sa oras nang tanghalian mula 13:00~14:00 ng hapon)
Telepono
: 0120-303-863

Salitang Pilipino o Ingles

Araw ng pangsangguni : Tuwing Linggo at Huwebes (maliban sa pista opisyal)
Mula 10:00~18:00 (maliban sa oras nang tanghalian mula 13:00~14:00 ng hapon)
Telepono :
0120-303-864

Tumatanggap din sa FAX o e-mail

Numero ng FAX : 03-6206-8889

E-mail:hotline@fits.or.jp