Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Seminar sa pagsasanay

Kami ay nagsasagawa ng “Espesyal na Edukasyon na may kinalaman sa Gawaing Pagtatayo at iba pa ng Scaffolding” para sa Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon at Technical InternTrainee sa larangan ng konstruksiyon.

Kinakailangan ang “Espesyal na Edukasyon na may kinalaman sa Gawaing Pagtatayo at iba pa ng Scaffolding”, kung nagsasagawa ng “Pagtatayo, Pagkakalas o Pag-iiba ng Scaffold” sa mga trabahong Carpentry, Scaffolding, Plasterer, Painting, Rebar construction, Waterproofing construction, at Sash construction, anuman ang taas ng scaffold.

Ang Kurikulum sa “Espesyal na Edukasyon na may kinalaman sa Gawaing Pagtatayo at iba pa ng Scaffolding”

  • Kaalaman hinggil sa Scaffolding at pamamaraan ng paggawa nito
  • Kaalaman hinggil sa kagamitang pangkonstruksiyon, makinarya, tools, kapaligiran sa paggawa at iba pa
  • Kaalaman hinggil sa pagiwas sa aksidente sa trabaho
  • Kaugnayang mga Batas at Regulasyon
  • Pagsusumarya at pagkukumpirma sa pag-unawa

(Gawaing kinakailangan ang Espesyal na Edukasyon sa Scaffolding)

  • Kung tatanggalin ang diagonal braces sa gawaing pagpipintura
  • Kung ililipat ang Mobile Scaffold (Rolling Tower) at i-aadjust ang taas ng scaffold
  • Kung tutuntong sa scaffolding board na nakapatong sa stepladder na nagsisilbing suporta

 

(Gawaing hindi na kailangan ang Espesyal na Edukasyon sa Scaffolding)

  • Mga gawaing paghahakot, pag-aayos at iba pa ng mga materyales sa patag na lugar o sa ibabaw ng matatag na sahig
  • Kung lalakad lang para kumuha ng litrato o iba pa sa itaas ng scaffold

 

 ■ Katangian ng programa

Ang aming organisasyon ay naghanda ng orihinal na libro (sa Chinese at Vietnamese na may kasamang nakasulat na maliit na character ng Japanese) at ipapaliwanag sa wikang Hapon at wikang Tsino o wikang Vietnam.

*Maaari din sa iba pang lenguwahe, mangyari pong magtanong na lang.

 

 (Para sa mga katanungan) 

Namamahala: Kawani ng Seminar

Telepono: 03-6206-8877

FAX: 03-6206-8889

E-mail: anzen@fits.or.jp