Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Đường dây nóng tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa

Tiếp nhận tư vấn và giải đáp thắc mắc từ người lao động ngước ngoài trong ngành xây dựng bằng tiếng mẹ đẻ qua điện thoại, thư điện tử, FAX.

Mail: hotline@fits.or.jp
Số FAX: :03-6206-8889

  • slide

Giới thiệu về Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Ngành Xây Dựng Quốc Tế (FITS)

Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Ngành Xây Dựng Quốc Tế (FITS) là một tổ chức được thành lập với mục đích thực hiện các công tác hỗ trợ cần thiết cho Chương trình tiếp nhận và đào tạo nhân lực từ các quốc gia đến Nhật để học tập và thực hành các kỹ thuật・kỹ năng・kiến thức trong ngành xây dựng, được tiến hành một cách đúng đắn và phù hợp. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực cố gắng hết mình để việc tiếp thu và áp dụng thực tiễn các kỹ thuậtkỹ năng・kiến thức của người lao động nước ngoài đạt được những kết quả tốt, đó chính là thành công lớn đối với chúng tôi và các bên có liên quan.